Framework

Framework op basis van best-practices

Imachine ontwikkelt applicaties op basis van een gestandaardiseerd framework, een (vrij te gebruiken) standaard om webapplicaties te bouwen.

Dit framework is een flexibele verzameling van 'best-practices' die web-developers helpt om betere webapplicaties te bouwen. De voordelen van het gebruik van dit framework zijn:

  • Snelle ontwikkeling: door gebruik te maken van een framework kun je je concentreren op het bouwen van de applicatie in plaats van het ontwerpen en ontwikkelen van de basis architectuur.
  • Leent zich goed voor het met meerdere mensen in 1 team aan een project werken door eenvoudige opsplitsing van taken. Ook dit komt de snelheid van ontwikkeling ten goede.
  • De opbouw van de site is eenduidig en gedocumenteerd: dat is ook zeer belangrijk voor toekomstig onderhoud.
  • Minder fouten, hogere kwaliteit van het eindproduct. De opsplitsing in kleine, onafhankelijke circuits beperkt 'bugs' tot een klein stukje van de applicatie, die andere delen van de applicatie niet beïnvloeden.

U profiteert optimaal van het gebruik van dit framework door onze slanke organisatiestructuur waarbij u direct contact heeft met de uitvoerenden.

Voordelen

  • snelle ontwikkeling
  • schaalbare technologie
  • goed te onderhouden